news blogu:
4. kolo miss zde
udělám růčo
dělaný nápis :DClick

Únor 2009

zase novej vzhled :-)

27. února 2009 v 13:57 | kArOlQa 117 |  ♥komentáře!!!♥

návštěvnost 9.-15.2. 2009

16. února 2009 v 19:38 | kArOlQa 117 |  ♥návštěvnosti♥
návštěvnost za minulý týden( 9. - 15.2. 2009)9.2. 2009- 5
10.2. 2009- 3
11.2. 2009- 12
12.2. 2009- 12
13.2. 2009- 5
14.2. 2009- 4
15.2. 2009- 14


shlédnutí za minulý týden:


9.2. 2009- 12
10.2. 2009- 3
11.2. 2009- 3
12.2. 2009- 44
13.2. 2009- 36
14.2. 2009- 11
15.2. 2009- 7

diplomek od Iwushka

16. února 2009 v 19:34 | kArOlQa 117

díkes je sexy:-*

parodie...

12. února 2009 v 16:24 | kArOlQa 117 |  ♥videa-parodie♥I Kissed A Girl (Parody) - Katy Perry - Elderly Remix

Britney Spears - Womanizer - Parody

Miley Cyrus... It's ON! (Music Video)

Jonas Brothers Addict Anthem -An Original Song
Farm Frenzy 2 (strategie)

12. února 2009 v 16:09 | kArOlQa 117 |  ♥hry♥

Zahrádkář (postřehové)

12. února 2009 v 16:08 | kArOlQa 117 |  ♥hry♥

hlasůůůjtéé!!

12. února 2009 v 16:01 | kArOlQa 117 |  ♥komentáře!!!♥
:-*:sldiiisko:sldiiisko:sldiiiskohlasujte plsky pro mě tady!! sem tam jako kArOlQa 117...předem děkuju:sldiiisko:sldiiisko:sldiiisko:-*

indie

11. února 2009 v 19:50 | kArOlQa 117 |  ♥referáty-zeměpis♥

Indie


Indie je federativní republika v čele s prezidentem.
Výkonná moc prezident, viceprezident, předseda vlády, Rada ministrů (vláda).
Zákonodárná moc dvoukomorový parlament (Sansad)
Rozloha 3 287 262 km2
Počet obyvatel 936 545 814 (červenic 1995)
Hlavní město Nové Dillí


Indie se rozkládá na poloostrově Přední Indie, přilehlé části asijské pevniny a na ostrovech Andamany a Nikobary v Bengálském zálivu a na Lakadivách ležících v Arabském moři.
Je těžké mluvit o Indii jako o jednom celku, neboť existují 1000 různých Indií. Rozmanitost tohoto koutu světa je umocněna obrovskou lidnatostí.

Pohoří, řeky:
V Indii se nacházejí pohoří Východní a Západní Ghát ležící na poloostrově Přední Indie. Na severních hranicích Indie se nachází pohoří Himaláje a Karakorum. Nejvyšší horou Indie je Čogori 8 611 m n. m. Mezi Himalájem a plošinou Dekan se rozkládá velmi úrodná Indoganžská nížina vytvořená říčními náplavami.
Řeky v povodí Gangy a Brahmaputry mají poměrně vyrovnané vodní stavy, protože jsou napájeny z himálajských ledovců. Řeky plošiny Dekan jako Mahándí, Gódávarí a Krišna mají naproti tomu nestálý vodní stav.

Podnebí klima:
Na úpatí severních horských pásem je subtropické podnebí, na zbylém území je podnebí tropické a monzunové. Teploty se pohybují mezi 20-33_C. Srážky jsou velmi nevyrovnané a vlivem monzunových dešťů dosahují místy světových maxim. Například v Čérápundží naprší až přes 12 000 mm srážek ročně. Na severozápadě je nedostatek vláhy, protože sem již nedosahují monzunové deště. Nachází se zde poušť Thár.

Vegetace je velmi různorodá: od stále zelených deštných pralesů přes savany v suchých oblastech a vysokohorské křoviny a louky až po pustiny a pouště.

Hlavní město Indie je Naí Dillí. Indie je nezávislý stát. Státním zřízením je federativní republika, která se skládá z 25 států a 7 svazových teritorií. Oficiální název Indie je Indická republika. Hlavou státu je prezident a zákonodárným orgánem dvoukomorový parlament skládající se ze Sněmovny lidu a Rady států.


Přírodní podmínky:
Zaujímá největší část Indického subkontinentu a pokrývá plochu velkou asi jako třetina Evropy. Mohutná horská pásma Himaláje zemi na severu oddělují jako hradba od ostatní Asie. Indický poloostrov omývá na západě Arabské moře, na jihu Indický oceán a na východě Bengálský záliv.
Od prosince do března vanou z Himaláje na jih studené větry - způsobují mírné a suché zimy. Jižní a západní oblasti zůstávají horké a vlhké. V dubnu a květnu proudí do Indie teplejjší vzduch, toto období je velmi suché. Vítanou úlevu přinášejí až vydatné letní monzunové deště. V říjnu a listopadu větry znovu mění směr a někdy s sebou přinášejí prudké tropické cyklony.
Dnes je zalesněna jen necelá 1/5 povrchu Indie. Souvislé mangrovové porosty pokrývají pobřeží říčních delt. Ve vyšších polohách najdeme suché a tropické lesy. Ásám na severovýchodě a Západní Ghát pokrývají vlhké tropické deštné pralesy. Ve vlhčích částech roste stále zelený dub a kaštan a ve vyšších polohách rododendrony. Indie má dosud pozoruhodně bohatou zvířenu, mezi chráněné živočichy dnes patří slon, indický nosorožec, asijský lev, tygr bengálský, sněžný levhart atd.
Obyvatelstvo:
Indie má přes jednu miliardu obyvatel. Hustota zalidnění je 287 obyvatel na km2. Přibližně 72% obyvatel je indoevropského původu, 25% dravidského a zbytek tvoří pak austro-asijská a mongoloidní rasa. Průměrný roční přírůstek je cca 2%.
Obyvatelstvo je mnohonárodnostní. Nejpočetněji jsou zastoupeni Hindové, Telugové, Bengálci, Maráthové, Tamilové, Urduové a Kudžarátci. Nejvíce zastoupená jsou tři náboženství. Hinduismus vyznává 80,3% obyvatel, islám 11% a křesťanství 2,4%. Přirozený přírůstek obyvatelstva je 2,1% ročně.
V Indii bylo zjištěno přes 700 jazyků a dialektů. Úředními jazyky jsou hindština a angličtina. V roce 1993 bylo asi 53% obyvatel negramotných.

Zemědělství:
V zemědělství, které je velmi zaostalé a závislé na klimatických výkyvech, pracuje 61% obyvatel, kteří obdělávají asi 51% území. 4% plochy Indie jsou pastviny a 20% je zalesněno. Mezi nejpěstovanější rostliny patří rýže s roční produkcí asi 190 milionů tun, která řadí Indii na druhé místo ve světě. Dále pšenice s produkcí asi 45 milionů tun a třetím místem ve světě a čirok s přibližně 22 miliony tun a prvým místem ve světě. V roce 1991 byla Indie s 13 miliony tun největším světovým producentem cukru. Z hospodářských plodin se dále pěstují podzemnice olejná, banány, fazole, čaj, juta, ječmen, brambory, bavlna, tabák a kaučuk.

Stáda skotu se 196 miliony kusů a stáda buvolů se 77 miliony kusů jsou největší na světě. Dalšími domácími zvířaty jsou ovce a kozy a výjimečně i prasata. I přes takto velká stáda trpí značná část obyvatel hladem. Kráva je pro hinduisty posvátné zvíře a nesmí být zabita. I malé počty prasat mají náboženský důvod. Pro hinduisty je prase nečisté a korán zakazuje požívat vepřové maso vyznavačům islámu. Přes 80% obyvatel Indie tedy nejí hovězí a přes 90% vepřové.


Těžba:
Z přírodních a nerostných surovin se v Indii těží dřevo, černé uhlí, ropa, zemní plyn, rudy mědi, železa a manganu, zinek, olovo, chrom, měď, zlato, bauxit, magnezit, diamanty, slída, sůl, fosfáty a grafit.
Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví Indie patří průmysl potravinářský, textilní, hutnický a strojírenský.


Doprava:
V dopravě převládá železnice, která měla v roce 1991 celkem 63 287 km tratí. S tratěmi o délce více než 60 000 km a každodenní přepravou okolo 1 miliardy pasažérů vlastní Indie jeden z největších železničních systémů světa. Indické železnice mají 2 třídy luxusní první třída může být vybavena i klimatizací, vybavení druhé třídy pak značně kolísá od sedadel potažených plastem až ke tvrdým dřevěným lavicím. Všem třídám jsou pak společné zamřížovaná okna aby nikdo nepronikl dovnitř. Silnice jsou málo kvalitní. Hlavními přístavy v Indii jsou Bombaj a Kalkata. Indie má přibližně 100 letišť.

Stručná ekonomická charakteristika
Rozvojový agrárně průmyslový stát s velkým surovinovým bohatstvím. Vlastní jaderný a kosmický výzkum. Tradiční textilní průmysl je stále důležitý, významné místo má těžký průmysl. Bez vývozního cla lze z Indie vyvézt všechny věci, jež byly do Indie cestujícím dovezeny jako věci osobní potřeby a dále veškeré nakoupené suvenýry.


čína

11. února 2009 v 19:47 | kArOlQa 117 |  ♥referáty-zeměpis♥

Čína

Čína je rozlohou třetí největší země světa. Zaujímá téměř 1 / 4 asijské pevniny a sousedí se 14 státy. Je rovněž zemí s největším počtem obyvatel, žije zde asi 1 / 5 populace světa. Čína se může pochlubit jednou z nejstarších civilizací, sahající pět tisíc let zpátky, a rovněž mnoha významnými vědeckými a technickými objevy.
Ve 20. století prošla země velkými politickými i hospodářskými změnami, které však často měly spíše destruktivní charakter, přesto se mnohé z její minulosti dochovalo, včetně velkého množství uměleckých a literárních památek.
Přírodní poměry
Krajina a povrch Číny jsou vzhledem k její obrovské rozloze velmi různorodé. Zemi je možno rozdělit do 4 velkých přírodně geografických celků: 1) Tibetská náhorní plošina obklopená velehorskými systémy Himálaje, Karakoramu a Tchien-šanu; 2) soustava suchých pánví a plošin na západě a severu; 3) nížinné a hustě osídlené oblasti při dolních tocích velkých řek; 4) složitý systém středohor a vysočin mezi Tibetem a jihovýchodním pobřežím.
Podnebí 14116fmz51jsz6r
Na území Číny jsou vyvinuta téměř všechna klimatická pásma. Jižní větry letního monzunu přinášejí velmi teplý a vlhký vzduch s vysokými dešťovými srážkami jihovýchodu země. Asi 4 / 5 z 1000 - 2000 mm ročních srážek spadnou v této oblasti během května - října. Nejzazší jih s ostrovem Chaj-nan patří do oblasti tropů, ale většina této části země má příjemné subtropické klima narušované v létě občasnými tajfuny, způsobující velké záplavy. Směrem k SZ se srážky výrazně snižují. Trvání léta, které bývá na S ještě teplejší, je kratší. V zimě vanou ze Sibiře chladné a suché větry, při kterých teploty v Z a S Číně klesají až pod -30 °C. Na JV je v tomto období naopak příjemné a suché počasí.
Státní zřízení
Od roku 1949 kontroluje čínská komunistická strana jako jediná politická strana v zemi prakticky celý život společnosti, a to nejen prostřednictvím stranických organizací, ale také pomocí odborů, svazů mládeže a různých profesních svazů. Podle ústavy z roku 1982 je nejvyšším zákonodárným orgánem v zemi Všečínské shromáždění lidových zástupců s téměř 3000 poslanci, které volí předsedu ČLR - hlavu státu, potvrzuje ministerského předsedu a členy státní rady - vlády. Ve skutečnosti soustřeďuje rozhodující moc politbyro ÚV komunistické strany.
- 2 -
Obyvatelstvo a kultura ms116f4151jssz
Přestože vlastní Číňané tvoří asi 92 % všech obyvatel, žije v zemi 55 národnostních menšin a etnických skupin. Největší menšinu představují Čuangové (13 mil.) koncentrovaní v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si
Poblíž hranic s Vietnamem. K dalším patří Tibeťané žijící v Tibetu, turkičtí Ujguři a Kazaši v Sin-ťiangu, Mongolové ve Vnitřním Mongolsku a Chuejové v autonomní oblasti Ning-sia na horním toku Žluté řeky. Méně odlišná etnika zastupují Mandžuové, Hmongové a Miaové.
Rozmístění 1,2 miliardy obyvatel je v Číně značně nerovnoměrné. Nížinné východní oblasti trpí přelidněním (500 obyvatel na km2 i více), zatímco velké nehostinné plochy Tibetu a Sning-ťiangu jsou prakticky liduprázdné. Metody snižování porodnosti byly často drastické, přesto každoročně přibývá asi 13 miliónů lidí.
Zemědělství
Orná půda tvoří pouze 10 % plochy země, přičemž polovina připadá na rýžová pole a další zavlažované plochy. Pěstování rýže jako hlavní plodiny je soustředěno podél řeky Jang-cťiang a na jihu země. Jedná se zároveň o hlavní produkční oblast cukrové třtiny, čaje, arašídů, bavlny a rozmanitého ovoce, zatímco další obiloviny, sója, olejniny a tabák dominují ve Velké čínské nížině. Brambory, luštěniny a zelenina se pěstují po celé zemi. I když více než 1 / 3 území je pokryta loukami a pastvinami živícími zejména na S a SZ velká stáda ovcí a koz, ale i koní a oslů, je nejdůležitější tradiční chov vepřů a drůbeže.. Významnou součástí čínské stravy jsou ryby. Asi 2 / 3 úlovku pocházejí z okolních moří. Zbytek připadá na rybolov ve sladkých vodách.
Průmysl
Čína má velké nerostné bohatství. Zaujímá 1.místo na světě v produkci černého uhlí, významná je i těžba ropy a železné rudy. Významná je produkce antimonu, mědi, olova, zinku, manganu a stříbra, z nerudných surovin zejména barytu, tuhy a fosfátů. Rozvíjí se i těžba zemního plynu. Na 1.místě je také v těžbě rud wolframu, na 2. v cínu. Přes 80 % elektrické energie získává Čína spalováním uhlí. Zbytek přidá na vodní elektrárny.
Doprava a spoje
Nedostatečná komunikační infrastruktura je velkou brzdou rovnoměrnějšího rozvoje země. Každá provincie i autonomní oblast má železniční spojení, ale tratě jsou vesměs zastaralé a nevýkonné. Čína má necelý milion km silnic s tvrdým povrchem, ale většina cest mimo okolí velkých měst nemá zpevněné vozovky. Také automobilizace i přes obrovský rozmach je stále velmi nízká (jeden osobní automobil na 600 obyvatel). Po vodních tocích se přepravuje více než jedna třetina všech nákladů. Tisk a ostatní hromadné sdělovací prostředky jsou zcela pod kontrolou státu
- 3-
Zdravotnictví, sociální péče a školství
Čína učinila významný pokrok v zajištění zdravotní péče. Skupiny zdravotníků jsou pravidelně posílány do venkovských oblastí, kde tzv. "bosí doktoři" dostávají intenzivní výcvik pro práci v podmínkách nedostatku zdravotnických zařízení. Do značné míry se podařilo odstranit výskyt vážných infekčních onemocnění. Sociální péče je omezena na zaměstnance státních podniků. Povinných je šest let základní a tři roky střední školy, který však mimo velká města není vždy k dispozici.
evropa-úvod

11. února 2009 v 19:41 | kArOlQa 117 |  ♥referáty-zeměpis♥

Evropa

Úvod
Evropa je obtížně vymezitelný prostor a to zejména geograficky a politicky, protože některé státy rozkládají svá území nejen na půdě Evropy, ale zasahují i na území jiných kontinentů --např. Ruská federace, Turecko.
Někdy je možno konstatovat, že do charakteristiky Evropy jako kontinentu se zanesla řada problémů, které nepřispívají k integraci. Do hry vstupuje celá řada hledisek, jejichž racionální chápání je nutno brát z pohledu historie. Mám na mysli například vnímání pojmu "západní Evropa", který lze v některých souvislostech zaměnit za slovo Evropa, někdy je jako Evropa vnímána jen její část, ta, která přináleží Evropské unii. To vymezení není nesprávné, ale lze jej považovat za zkreslující a zúčelněné.
Evropa jako pojem prošla vývojem. V minulém století byla uznávána hlavně příslušnost k národu (jsem Čech, Francouz..), dnes se běžně používá zařazení - jsem Evropan, a toto je spojeno s velkou dávkou hrdosti. (Zlí jazykové tvrdí, že Evropu vymysleli Američané z protikladu Nový svět X Starý svět.)
Občané ČR v pojetí, které bylo vyzdvihnuto v předchozích odstavcích, nejsou v těchto politických kontextech považováni za rovnoprávné Evropany. Ještě ne. Ale snaha českých politických představitelů, a věříme, že také občanů, směřuje k rovnoprávnému začlenění naší republiky do těchto integračních struktur.
V této seminární práci se pokusíme proto přiblížit proces přidružování České republiky k Evropské unii. Zaměříme se především na novodobou historii po roce 1989, ale protože ČR je součástí i starší evropské historie, nevynecháme pohled na integraci i v historickém a geopolitickém kontextu.šelmi

11. února 2009 v 19:30 | kArOlQa 117

zdrojŠelmy (obecné znaky)

Šelmy medvědovité

V chrupu šelem vynikají velikostí čtyři špičáky. Medvěd hnědý je největší evropská šelma. V zimě medvěd upadá do nepravého;slabého zimního spánku, ze kterého se občas probouzí. Mohutné, ostré a špičaté stoličky nebo třenové zuby v chrupu šelem se nazývají trháky.
Šelmy jsou v drtivé většině draví živočichové. Takové živočichy obecně označujeme pojmem predátoři.V Severní Americe žije poddruh medvěda hnědého nazývaný "medvěd šedý" neboli grizzly. Medvěd lední má žlutavě bílou, až bílou srst. Oblíbenou potravou medvěda hnědého je med divokých včel. Hlavní kořistí medvěda ledního jsou tuleni a ryby.

Šelmy psovité

Za čenichem psa rostou hmatové vousy. Nejdokonalejším smyslem psovitých šelem je čich a někdy také sluch. Vlčí rodina (společenství) se nazývá smečka. Naší nejhojnější psovitou šelmou je liška obecná. Vzácně se u nás objevuje také vlk.
Páření psů je chovateli nazýváno krytí. Pes pochází z vlka jeho ochočením a zdomácněním. Mezi menší psovité šelmy patří například šakali žijící v jižní Evropě, v Asii a v Africe. Způsobem života se jim podobají kojoti obývající Severní Ameriku. Pro svou kvalitní dlouhou a hustou kožešinu;srst se u nás občas chová liška polární.

Šelmy kočkovité a lasicovité

Kočka má zatažitelné drápy. Naše největší lasicovitá šelma je jezevec lesní. Nejdokonalejším smyslem kočky je sluch. Ze smyslu má kočka nejlépe vyvinutý zrak a sluch. Naopak v porovnání se psem má podstatně horší čich.
Jediná kočkovitá šelma, která nemá zatažitelná drápy, je gepard. Největší jihoamerickou kočkovitou šelmou je jaguár skvrnitý. Tygr žije pouze v Asii, zatímco lev žije převážně v Africe. Z kočkovitých šelem u nás žije rys ostrovid (evropský) a kočka divoká.
Naše nejmenší šelma je lasice kolčava. Mezi naše lasicovité šelmy patří i tchoř tmavý, který je pověstný tím, že se proti nepřátelům brání pronikavě páchnoucí tekutinou. Zdomácnělá forma tchoře je známá pod názvem fretka.
Z našich lasicovitých šelem je k životu ve vodě uzpůsobena vydra říční. Lasicovité šelmy nemají zatažitelné drápy. Kuna našlapuje jen na prsty, proto je její chůze velmi tichá.

lev

11. února 2009 v 19:28 | kArOlQa 117 |  ♥referáty-zvířata♥
Lev pustinný (Panthera leo) jako výsledek více než 60 milionů let vývoje řádu šelem představuje spolu s ostatními kočkovitými šelmami nejlepší formu adaptace k lovu mezi pozemskými savci. Výjimečné postavení lvů mezi kočkovitými šelmami je dáno tím, že jako jediné kočky vytvářejí trvalá uskupení více jedinců s pevnými vazbami mezi jeho členy - smečku (také nazývanou tlupa). Kombinace rychlosti rychlosti, síly, hbitosti a množství, spolu s mimořádnou přizpůsobivostí zajišťuje těmto převážně nočním predátorům nadvládu nad Africkými savanami.
Říše: Živočichové (Animalia);
Kmen: Strunatci (Chordata);
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata);
Třída: Savci (Mamalia);
Řád: Šelmy (Carnivora);
Čeleď: Kočkovití (Felidae);
Rod: Panthera;
Druh: Lev pustinný (Panthera leo)
Snad žádná velká kočka není mezi lidmi tak známá jako " král zvířat ", lev (Panthera leo). Od ostatních velkých koček se lvi v mnohém liší. Vyvinul se u nich výrazný pohlavní dimorfismus - samci jsou nejen větší, ale mají i nápadnou hřívu.
Dospělí lvi jsou jednobarevní a na konci ocasu mají štětičku dlouhých chlupů. Navíc jsou to jediné kočkovité šelmy, které žijí společensky ve větších tlupách.
Lev je vedle některých poddruhů tygra největší kočkovitá šelma na světě, někteří staří lví samci mohou vážit téměř 200 kg. Hlavní kořistí lvů se proto stávají velcí kopytníci - antilopy, zebry, žirafy, buvoli, prasata ap. Lovu se účastní především lvice, případně mladí samci, zatímco staří samci ze smečky často přicházejí až k "prostřenému stolu".
Lvi obývají stepní, lesostepní a polopouštní oblasti převážně východní a v menší míře i západní subsaharské Afriky v počtu 20 až 30 tisíc kusů (nejnižší odhady hovoří o pouhých deseti tisících) a malý zbytek populace lva indického (250 kusů) přežívá v rezervaci Gírský les (Gir Forrest) v Indii. Uvádí se 10 (až 14) poddruhů lva: lev východoafrický, lev senegalský, lev núbijský, lev jihoafrický, lev konžský, lev severokonžský, lev indický a ve volné přírodě již vyhubení lev berberský, lev kapský a lev perský.
Váha - samec 180 - 250 kg, samice 110 - 170 kg;
délka těla: samec 260 - 285 cm, samice 230 - 250 cm;
délka ocasu - 85 - 98 cm;
výška v kohoutku - samec 130 cm, samice 100 cmTělo lva je plně adaptováno k lovu na krátké vzdálenosti a ze zálohy. Jeho pružnost, pohyblivost a síla umožňuje vyvinout velké zrychlení, zachytit kořist a strhnout ji k zemi. Navíc přidejme ještě schopnost neslyšně se ke kořisti připlížit (díky měkkým polštářkům tlap), lézt na stromy a velmi dobře plavat.Výzbroj lva pro lov a boj tvoří zuby, zejména až 7 cm dlouhé špičáky, a plně zatažitelné, jako břitva ostré drápy.
Na tomto rozsáhlém území se vyvinulo devět poddruhů, některé z nich jsou však dnes vyhubené, např. lev berberský (u tohoto lva se v poslední době ukazuje, že v zajetí možná dosud přežívá), kapský či perský. V současné době obývají lvi pouze Afriku a nepatrné zbytky populace se zachovaly na jediném místě v Indii.

vlk obecný

11. února 2009 v 19:26 | kArOlQa 117 |  ♥referáty-zvířata♥
Vlk je psovitá šelma,
60 - 80 cm vysoká,
hmotnost od 20 do 80 kg.
Podobá se německému ovčáku (s ním byl také křížen, čímž vzniklo plemeno známé jako československý vlčák). V porovnání s německým ovčákem má vlk širší a zašpičatělejší hlavu, šikměji postavené oči a kratší trojúhelníkovité uši.
Dlouze ochlupený ocas nosí vždy svěšený šikmo nebo kolmo k zemi. Starší samci mají mohutnou šíji s hustým ochlupením. Zbarvení závisí na věku, sezóně a geografickém původu. Převládá rezavohnědý až šedočerný odstín, pouze spodní část těla a vnitřní strany končetin jsou bělavé až nažloutlé. Jako trofej je myslivci více ceněn šedavý a hustý zimní kožich.
Vlci se dnes drží zejména v rozsáhlých lesích vysokých hor a vrchovin, jsou však schopni žít v nejrozmanitějších typech stanovišť a dokáží se adaptovat na extrémní podmínky. Ze smyslů mají nejvyvinutější čich a sluch.
Většinu roku stráví obvykle v tří- až sedmičlenných smečkách, které mají pevný společenský řád. Vůdčí roli hraje tzv. alfa-pár - vlk a vlčice - kteří určují taktiku lovu, rozhodují o dělbě kořisti a jako jediní ve smečce mají právo pářit se. Toto právo si alfa-vlčice vymáhá produkcí silných aromatických látek, které přebijí pach ostatních samic.
Ostatní členové vypomáhají při lovu a péči o jejich mláďata. Někteří jedinci se osamostatňují nebo bývají ze smečky vyloučeni. Loví pak sami většinou na hranicích teritorií smeček (tzv. vlci samotáři).
Jako sociální tvor si vlk vyvinul rozmanité způsoby komunikace. Štěkání, vytí, kňučení a další formy hlasové komunikace doplňují bohatou mimikou, různými druhy výhružných a podřízených postojů a pachovými signály. Podobně jako psi si vlci značkují trasy a hranice teritoria, které mívá v Evropě většinou 100 - 500 km2. Vlčí smečky se rozpadají pouze v období rozmnožování a výchovy mláďat.
Páření probíhá v lednu až březnu. Po devíti týdnech březosti vrhá samice obvykle 4 - 8 mláďat v podzemním brlohu, přirozené dutině ve skalách, jeskyních či pod vývraty stromů. Mláďata časem přecházejí z mléčné výživy na masitou stravu, částečně natrávenou v žaludku otce. V srpnu se začínají učit lovit. Rodiče jim názorně vysvětlují taktiku lovu. Spočívá v dokonale organizovaném testování, nadhánění a štvaní kořisti. Svaly, uzpůsobené pro dlouhodobé zatížení, umožňují vlkům štvát kořist stálou rychlostí i několik hodin. Při běhu dosahují rychlosti 55 - 60 km/h. Poté kořist zakousnou.
V našich zeměpisných šířkách vlci loví zejména jelení zvěř a divoká prasata, přičemž se orientují zejména na slabší a handicapované kusy. Nepohrdnou ani drobnými zvířaty a mršinami. Procentuální složení jejich potravy se řídí momentální potravní nabídkou.
Vlk se vyskytoval v téměř celé Eurasii a Severní Americe od pásma tundry až po suché polopouště. V závislosti na podnebí se tak vyvinulo několik poddruhů vlka, které se od sebe výrazně liší zbarvením a hmotností (čím dál na sever, tím mohutnější vlci bývají). Byl však člověkem vytlačen do nepřístupných horských oblastí. Dnes je celosvětově kriticky ohrožen. Teritorium jeho souvislého rozšíření v Evropě tvoří pás táhnoucí se od severní Skandinávie přes Finsko, Rusko a Karpaty až na Balkán. Kromě toho se vlci vyskytují v jižní Skandinávii (norsko-švédská hranice), na Pyrenejském poloostrově, Apeninském poloostrově a v Alpách (Itálie, Francie, Švýcarsko). Ve střední Evropě obývá severovýchodní část Polska, další významné teritorium má v Západních Karpatech - na severu Slovenska a jihu Polska. Toto teritorium vlci v posledních letech rozšiřují směrem na západ a dostávají se tak až do Beskyd. Celkově se počty vlků odhadují na 450 v Polsku a kolem 130 na Slovensku.
Na našem území byly známky přítomnosti vlků objeveny v roce 1994, téměř po sto letech od jejich vyhubení. Vždy však došlo k jejich nelegálnímu odstřelu, takže velikost jejich populace patrně nikdy nepřesáhla desítku. Pokud by se vlkům podařilo trvale usídlit v Beskydech, dá se předpokládat, že by se mohli dostat i do Jeseníků a dalších našich pohoří.tygr

11. února 2009 v 19:23 | kArOlQa 117 |  ♥referáty-zvířata♥
Tygr
Tygr je na svou mohutnost štíhlý. Tygří tělo je přizpůsobeno k životu v lesích a pralesích. Pralesní zvířata se musí prodírat křovinami a mezi stromy, a proto hlavně u šelem, které se plíží za kořistí, je takový tvar těla nutný.
Tygr je lesní a pralesní šelmou. K životu v pralese je přizpůsoben stavbou těla a zbarvením. Jeho srst je světle a tmavě pruhovaná a hodí se k lesnímu prostředí. Zoologové se shodují na tom, že běží-li tygr lesem je i na malou vzdálenost "šedivý". Tedy zbarvení, které se nám zdá křiklavé, je v tygrově přirozeném prostředí úplně nenápadné.
Tygr nežije v tropických krajinách, ale v krajinách spíše studenějších. Tygr se vyskytuje v celé Indii, v Koreji, v Mandžusku, v Mongolsku, v Číně a na Sibiři. V Zakaspicku se rozšířil až k východnímu Kavkazu. Ve Střední Asii a v Indii vystupuje v létě vysoko do hor a pravidelně se dostane až do výšky 3000 m n. m. Zimu a mrazy přes -30 stupňů Celsia lehce snášejí středoasijští tygři, mandžuští a čínští. Ve skalních dutinách nebo pod vývraty stromů si na jaře samice vystele teplý brloh chlupy.
Tygřice je březí sto pět a sto devět dnů. Mláďat se průměrně rodí dvě až čtyři, ale může se se jich narodit i šest. Dvacet dní jsou ještě slepá, ale jemňoučký, pruhovaný kožíšek už mají. Jsou-li mladí tygři podobně jako lvi a ostatní šelmy vychováváni od mládí, zkrotnou a i v dospělosti svému ošetřovateli neublíží. Ale ani tomu nejkrotšímu tygru nemůže nikdo důvěřovat, protože tygři můžou při svých hrách člověka velmi vážně zranit. Dospělejší tygří mládě může při hře skočit na svého chovatele a vážně ho poškrábat svými velkými drápy.
Tygrům se však daří dobře i v zoologických zahradách a v cirkusech. Tygr se v zajetí dožívá až dvaceti let. Také se podobně jako lev v zoologických zahradách dobře rozmnožuje. V zoo se též podařilo zkřížit tygra se lvem. Tygr je civilizací ohrožen mnohem více než lev. Teprve nedávno se započalo s ochranou této opravdu velice krásné kočkovité šelmy a doufejme, že se podaří zabránit jejímu úplnému vymizení. V oblastech kde žije, je tygr chráněn. Tygr v přírodě mnoho znamená, a to pochopili zejména zemědělci, protože zabraňuje nadměrnému rozmnožování škodlivých kopytníků. V oblasti kde tygry vystříleli se nebezpečně rozšířila divoká prasata, která způsobila obrovské škody na plantážích.
Tygr ussurijský neboli sibiřský
Tato šelma je specialista na lovení divokých prasat, která v jeho jídelníčku tvoří hlavní chod. Loví i větší kopytníky - jeleny, buvoly, srnce apod. Největší z tygrů je tygr ussurijský nazývaný také sibiřský. V zimě mu naroste dlouhá a hustá srst, tímto se např. od ostatních tygrů liší. I na jeho ocase je velmi hustá srst, a proto ho má huňatější. Narozdíl od tropických ras má tento tygr zbarvení poněkud méně pestré a živé. Na celém Dálném Východě, to jest v Mandžusku a v jihovýchodní Sibiři, žilo na začátku šedesátých let našeho století asi jenom sto tygrů. Jejich stavy se stále snižují, protože je jejich ochrana málo účinná.
Tygr indický (bengálský)
O něco menší než je tygr sibiřský je tygr bengálský. Má kratší srst, ocas ke špičce zúžený a živější barvu. Jeho domovem je v Indii od Himaláje až po mys Komorin na jižním cípu Indie.
Tygr čínský a tygr kaspický
K pevninským rasám patří i tygr čínský a tygr kaspický. Delší a hustší srst, pruhy nikoli černé, ale hnědočerné má tygr kaspický.
Tygr sumatránský
Tygr sumatránský je nejmenší z tygrů ostrovních. Žije na ostrově Sumatra. Je sice malý, ale krásně zbarvený. Jeho srst je sytě oranžově červená se silnými černými pruhy. Tygr je tou nejnebezpečnější a nejdokonalejší šelmou, protože má velmi dobré životní i tělesné vlastnosti a schopnosti. V přírodě nemá žádné nepřátele. Ohrožuje ho jedině člověk s dokonalými zbraněmi.liška polární

11. února 2009 v 19:18 | kArOlQa 117 |  ♥obrázky zvířátek♥

kopírujte jen se zdrojem!!!1. Sonb

11. února 2009 v 16:51 | kArOlQa 117 |  ♥soutěže blogů♥
takže do komentů napište:

1.váš blog
2.vaše přezdívka
3.co chcete na diplom když vypadnete???
4.o čem je váš blog??
5.líbí se vám můj blog???kočky

11. února 2009 v 16:48 | kArOlQa 117 |  ♥obrázky zvířátek♥
Černé kočky to mají v Itálii složité...

doufám, že se líběj...kopírovat jedině se zdrojem... blog-www.karolkaf117.blog.cz


psi

11. února 2009 v 16:41 | kArOlQa 117 |  ♥obrázky zvířátek♥

Zvětšit obrázek štěně a králíkem.jpg
Zvětšit obrázek Štěňátka.jpg
Zvětšit obrázek Štěňata na šňůře.jpg
Zvětšit obrázek pes v botě.jpg
Zvětšit obrázek psí bráškové.jpg
Zvětšit obrázek pejsek u vody.jpg
Zvětšit obrázek pár pejsků.jpg
doufám, že se vám líběj :o)

kopírujte jedině se zdrojem!!! blog-www.karolkaf117.blog.cz

návštěvnost za leden 2009

8. února 2009 v 12:45 | kArOlQa 117 |  ♥návštěvnosti♥
tady máte návštěvnost minulého měsíce

zhlédnutí: 172

návštěvštěvy: 101