news blogu:
4. kolo miss zde
udělám růčo
dělaný nápis :DClick

čína

11. února 2009 v 19:47 | kArOlQa 117 |  ♥referáty-zeměpis♥

Čína

Čína je rozlohou třetí největší země světa. Zaujímá téměř 1 / 4 asijské pevniny a sousedí se 14 státy. Je rovněž zemí s největším počtem obyvatel, žije zde asi 1 / 5 populace světa. Čína se může pochlubit jednou z nejstarších civilizací, sahající pět tisíc let zpátky, a rovněž mnoha významnými vědeckými a technickými objevy.
Ve 20. století prošla země velkými politickými i hospodářskými změnami, které však často měly spíše destruktivní charakter, přesto se mnohé z její minulosti dochovalo, včetně velkého množství uměleckých a literárních památek.
Přírodní poměry
Krajina a povrch Číny jsou vzhledem k její obrovské rozloze velmi různorodé. Zemi je možno rozdělit do 4 velkých přírodně geografických celků: 1) Tibetská náhorní plošina obklopená velehorskými systémy Himálaje, Karakoramu a Tchien-šanu; 2) soustava suchých pánví a plošin na západě a severu; 3) nížinné a hustě osídlené oblasti při dolních tocích velkých řek; 4) složitý systém středohor a vysočin mezi Tibetem a jihovýchodním pobřežím.
Podnebí 14116fmz51jsz6r
Na území Číny jsou vyvinuta téměř všechna klimatická pásma. Jižní větry letního monzunu přinášejí velmi teplý a vlhký vzduch s vysokými dešťovými srážkami jihovýchodu země. Asi 4 / 5 z 1000 - 2000 mm ročních srážek spadnou v této oblasti během května - října. Nejzazší jih s ostrovem Chaj-nan patří do oblasti tropů, ale většina této části země má příjemné subtropické klima narušované v létě občasnými tajfuny, způsobující velké záplavy. Směrem k SZ se srážky výrazně snižují. Trvání léta, které bývá na S ještě teplejší, je kratší. V zimě vanou ze Sibiře chladné a suché větry, při kterých teploty v Z a S Číně klesají až pod -30 °C. Na JV je v tomto období naopak příjemné a suché počasí.
Státní zřízení
Od roku 1949 kontroluje čínská komunistická strana jako jediná politická strana v zemi prakticky celý život společnosti, a to nejen prostřednictvím stranických organizací, ale také pomocí odborů, svazů mládeže a různých profesních svazů. Podle ústavy z roku 1982 je nejvyšším zákonodárným orgánem v zemi Všečínské shromáždění lidových zástupců s téměř 3000 poslanci, které volí předsedu ČLR - hlavu státu, potvrzuje ministerského předsedu a členy státní rady - vlády. Ve skutečnosti soustřeďuje rozhodující moc politbyro ÚV komunistické strany.
- 2 -
Obyvatelstvo a kultura ms116f4151jssz
Přestože vlastní Číňané tvoří asi 92 % všech obyvatel, žije v zemi 55 národnostních menšin a etnických skupin. Největší menšinu představují Čuangové (13 mil.) koncentrovaní v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si
Poblíž hranic s Vietnamem. K dalším patří Tibeťané žijící v Tibetu, turkičtí Ujguři a Kazaši v Sin-ťiangu, Mongolové ve Vnitřním Mongolsku a Chuejové v autonomní oblasti Ning-sia na horním toku Žluté řeky. Méně odlišná etnika zastupují Mandžuové, Hmongové a Miaové.
Rozmístění 1,2 miliardy obyvatel je v Číně značně nerovnoměrné. Nížinné východní oblasti trpí přelidněním (500 obyvatel na km2 i více), zatímco velké nehostinné plochy Tibetu a Sning-ťiangu jsou prakticky liduprázdné. Metody snižování porodnosti byly často drastické, přesto každoročně přibývá asi 13 miliónů lidí.
Zemědělství
Orná půda tvoří pouze 10 % plochy země, přičemž polovina připadá na rýžová pole a další zavlažované plochy. Pěstování rýže jako hlavní plodiny je soustředěno podél řeky Jang-cťiang a na jihu země. Jedná se zároveň o hlavní produkční oblast cukrové třtiny, čaje, arašídů, bavlny a rozmanitého ovoce, zatímco další obiloviny, sója, olejniny a tabák dominují ve Velké čínské nížině. Brambory, luštěniny a zelenina se pěstují po celé zemi. I když více než 1 / 3 území je pokryta loukami a pastvinami živícími zejména na S a SZ velká stáda ovcí a koz, ale i koní a oslů, je nejdůležitější tradiční chov vepřů a drůbeže.. Významnou součástí čínské stravy jsou ryby. Asi 2 / 3 úlovku pocházejí z okolních moří. Zbytek připadá na rybolov ve sladkých vodách.
Průmysl
Čína má velké nerostné bohatství. Zaujímá 1.místo na světě v produkci černého uhlí, významná je i těžba ropy a železné rudy. Významná je produkce antimonu, mědi, olova, zinku, manganu a stříbra, z nerudných surovin zejména barytu, tuhy a fosfátů. Rozvíjí se i těžba zemního plynu. Na 1.místě je také v těžbě rud wolframu, na 2. v cínu. Přes 80 % elektrické energie získává Čína spalováním uhlí. Zbytek přidá na vodní elektrárny.
Doprava a spoje
Nedostatečná komunikační infrastruktura je velkou brzdou rovnoměrnějšího rozvoje země. Každá provincie i autonomní oblast má železniční spojení, ale tratě jsou vesměs zastaralé a nevýkonné. Čína má necelý milion km silnic s tvrdým povrchem, ale většina cest mimo okolí velkých měst nemá zpevněné vozovky. Také automobilizace i přes obrovský rozmach je stále velmi nízká (jeden osobní automobil na 600 obyvatel). Po vodních tocích se přepravuje více než jedna třetina všech nákladů. Tisk a ostatní hromadné sdělovací prostředky jsou zcela pod kontrolou státu
- 3-
Zdravotnictví, sociální péče a školství
Čína učinila významný pokrok v zajištění zdravotní péče. Skupiny zdravotníků jsou pravidelně posílány do venkovských oblastí, kde tzv. "bosí doktoři" dostávají intenzivní výcvik pro práci v podmínkách nedostatku zdravotnických zařízení. Do značné míry se podařilo odstranit výskyt vážných infekčních onemocnění. Sociální péče je omezena na zaměstnance státních podniků. Povinných je šest let základní a tři roky střední školy, který však mimo velká města není vždy k dispozici. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

máte rádi zemák??

ano 30.8% (4)
ne 15.4% (2)
fůůůj 53.8% (7)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama